Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sund n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sund
(norr. sund; beslektet med svømme, egentlig 'sted der en kan svømme over') trangt, smalt farvann
det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
trangt, smalt farvann
det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
II sund a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sund
(norr. sundr)
// som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
s-e sko, klærs-e sko, klær
// som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
s-e sko, klærs-e sko, klær
// som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
// som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
// som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
s-e sko, klærs-e sko, klær
// som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
s-e sko, klærs-e sko, klær
// som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
// som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sund n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sund
(norr. sund; samanheng med symje, eigenleg 'stad der ein sym over')
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
2 ferjestad i ei elv
2 ferjestad i ei elv
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
2 ferjestad i ei elv
2 ferjestad i ei elv
II sund a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sund
(av III sund)
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
III sund adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sund
; el sunder adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sunder
(norr. sundr) i uttrykk
//
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
i uttrykk
//
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

NB! sidene er under oppdatering, det kan være problemer 4/12-14

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no