connect1igg1igg2igg1igg2 Bokmålsordboka | Nynorskordboka
 

Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sund n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sund
(norr. sund; beslektet med svømme, egentlig 'sted der en kan svømme over') trangt, smalt farvann
det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
: det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
trangt, smalt farvann
det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
: det trange s-et mellom øyenedet trange s-et mellom øyene / ro en over s-etro en over s-et
II sund a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sund
(norr. sundr)
1 som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
: s-e sko, klærs-e sko, klær
1 som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
: s-e sko, klærs-e sko, klær
2 som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
: slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
2 som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
: slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
1 som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
: s-e sko, klærs-e sko, klær
1 som er i stykker
s-e sko, klærs-e sko, klær
: s-e sko, klærs-e sko, klær
2 som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
: slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
2 som adverb :
slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-
: slå noe (i) s-slå noe (i) s- / glasset gikk (i) s-glasset gikk (i) s-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sund n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sund
(norr. sund; samanheng  med svømme, eigenleg 'stad der ein sym over')
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
: byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
: byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
2 ferjestad i ei elv
2 ferjestad i ei elv
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
: byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
1 trongt farvatn som vidar seg ut i begge endane
byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
: byggje bru over det tronge sundet mellom øyanebyggje bru over det tronge sundet mellom øyane
2 ferjestad i ei elv
2 ferjestad i ei elv
II sund a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sund
(av III sund)
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
: eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
: eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
: gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
: gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
: eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som har gått i bitar; brosten; holete; rivna; jamfør sund (III)
eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
: eit sundt glaseit sundt glas / sunde klede, skorsunde klede, skor
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
: gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
// som adverb:
gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
: gå sund(t)gå sund(t) / slå sund(t)slå sund(t)
III sund adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sund
; el sunder adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sunder
(norr. sundr) i uttrykk
//
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
i uttrykk
//
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre
i sund om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre om ein heilskap: i stykke, ut frå kvarandre

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no