Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'sundre' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sundre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sundre
(norr. sundra; samanheng  med II sund) skilje, setje frå kvarandre
sundre fråsundre frå
: sundre fråsundre frå
//
sundre ut skilje ut, gje frå seg (væske) skilje ut, gje frå seg (væske)
sundre ut skilje ut, gje frå seg (væske) skilje ut, gje frå seg (væske)
skilje, setje frå kvarandre
sundre fråsundre frå
: sundre fråsundre frå
//
sundre ut skilje ut, gje frå seg (væske) skilje ut, gje frå seg (væske)
sundre ut skilje ut, gje frå seg (væske) skilje ut, gje frå seg (væske)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no