Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
å m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet å
; el Å m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet Å
bokstaven og språklyden å bokstaven og språklyden å
I å m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet å
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet å
(norr. á, samme ord som lat. aqua 'vann') mindre elv mindre elv
II å interj.
I dette vinduet skal du finne tabell interj. for oppslagsordet å
(norr. ó)
1 brukt i utrop og uttrykk for glede, sorg, redsel, overraskelse og lignende :
å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
: å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
1 brukt i utrop og uttrykk for glede, sorg, redsel, overraskelse og lignende :
å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
: å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
2 i uttrykk for undring, tvil:
jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
: jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
2 i uttrykk for undring, tvil:
jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
: jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
3 i uttrykk for ettertanke, lettelse:
å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
: å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
3 i uttrykk for ettertanke, lettelse:
å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
: å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
4 i uttrykk for motvilje, avvisning:
å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
: å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
4 i uttrykk for motvilje, avvisning:
å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
: å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
5 i bekreftende uttrykk :
han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
: han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
5 i bekreftende uttrykk :
han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
: han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
6 i ønske, oppfordring:
å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
: å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
6 i ønske, oppfordring:
å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
: å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
1 brukt i utrop og uttrykk for glede, sorg, redsel, overraskelse og lignende :
å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
: å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
1 brukt i utrop og uttrykk for glede, sorg, redsel, overraskelse og lignende :
å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
: å, din skøyer!å, din skøyer! / å, herregud!å, herregud! / å, for en ulykke!å, for en ulykke! / å, så stor du er blitt!å, så stor du er blitt! / å du, å du, så vakkert!å du, å du, så vakkert! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik!
2 i uttrykk for undring, tvil:
jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
: jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
2 i uttrykk for undring, tvil:
jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
: jeg skal flytte. Å (jaså)?jeg skal flytte. Å (jaså)? / å, det tror jeg det jeg vil omå, det tror jeg det jeg vil om
3 i uttrykk for ettertanke, lettelse:
å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
: å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
3 i uttrykk for ettertanke, lettelse:
å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
: å, er det slik å forståå, er det slik å forstå / å, ikke noe annetå, ikke noe annet
4 i uttrykk for motvilje, avvisning:
å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
: å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
4 i uttrykk for motvilje, avvisning:
å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
: å, langt ifra!å, langt ifra! / å, for noe tull!å, for noe tull!
5 i bekreftende uttrykk :
han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
: han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
5 i bekreftende uttrykk :
han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
: han begynner å bli gammel. Å jahan begynner å bli gammel. Å ja / å nei, det kan du være trygg påå nei, det kan du være trygg på / vil du bli med? Å ja!vil du bli med? Å ja!
6 i ønske, oppfordring:
å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
: å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
6 i ønske, oppfordring:
å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
: å, var det bare så vel!å, var det bare så vel! / å, vær så snill!å, vær så snill!
III å inf. m.
I dette vinduet skal du finne tabell inf. m. for oppslagsordet å
(norr. at, opphavlig preposisjon 'ved, til'; samme ord som II åt) settes foran verb som står i infinitiv :
å danse er morsomtå danse er morsomt / gjestene begynner å kommegjestene begynner å komme / sant å sisant å si / så å siså å si / vel å merkevel å merke / å begynne å lære å lese og skriveå begynne å lære å lese og skrive / vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka!vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka! / han gikk ut for å måke snøhan gikk ut for å måke snø / det tok til å snødet tok til å snø / hun holdt på å forsove seghun holdt på å forsove seg / de holdt på (med) å bygge seg husde holdt på (med) å bygge seg hus
: å danse er morsomtå danse er morsomt / gjestene begynner å kommegjestene begynner å komme / sant å sisant å si / så å siså å si / vel å merkevel å merke / å begynne å lære å lese og skriveå begynne å lære å lese og skrive / vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka!vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka! / han gikk ut for å måke snøhan gikk ut for å måke snø / det tok til å snødet tok til å snø / hun holdt på å forsove seghun holdt på å forsove seg / de holdt på (med) å bygge seg husde holdt på (med) å bygge seg hus
settes foran verb som står i infinitiv :
å danse er morsomtå danse er morsomt / gjestene begynner å kommegjestene begynner å komme / sant å sisant å si / så å siså å si / vel å merkevel å merke / å begynne å lære å lese og skriveå begynne å lære å lese og skrive / vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka!vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka! / han gikk ut for å måke snøhan gikk ut for å måke snø / det tok til å snødet tok til å snø / hun holdt på å forsove seghun holdt på å forsove seg / de holdt på (med) å bygge seg husde holdt på (med) å bygge seg hus
: å danse er morsomtå danse er morsomt / gjestene begynner å kommegjestene begynner å komme / sant å sisant å si / så å siså å si / vel å merkevel å merke / å begynne å lære å lese og skriveå begynne å lære å lese og skrive / vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka!vær så snill å sende (el. vær snill og send) meg boka! / han gikk ut for å måke snøhan gikk ut for å måke snø / det tok til å snødet tok til å snø / hun holdt på å forsove seghun holdt på å forsove seg / de holdt på (med) å bygge seg husde holdt på (med) å bygge seg hus

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
å m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet å
; el Å m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet Å
vokallyden og bokstavteiknet å
stor Åstor Å / liten åliten å
: stor Åstor Å / liten åliten å
vokallyden og bokstavteiknet å
stor Åstor Å / liten åliten å
: stor Åstor Å / liten åliten å
I å f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet å
(norr. á) elv, særleg: mindre elv elv, særleg: mindre elv
II å prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet å
(norr. á)
1 særleg i visse faste uttrykk:
å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
: å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
1 særleg i visse faste uttrykk:
å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
: å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
2 om tid: om (II),
høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
: høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
2 om tid: om (II),
høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
: høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
1 særleg i visse faste uttrykk:
å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
: å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
1 særleg i visse faste uttrykk:
å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
: å bak bakover, på ryggenå bak bakover, på ryggen / dette att å bakdette att å bak / dei stod å ende i snøendei stod å ende i snøen / (dette, liggje) å gruve framover, på magen(dette, liggje) å gruve framover, på magen / (dette) å hovde framover, på hovudet(dette) å hovde framover, på hovudet / å nyo på nyttå nyo på nytt / å vange på baneå vange på bane / det var gamle tankar som på nytt vart førte å vangedet var gamle tankar som på nytt vart førte å vange
2 om tid: om (II),
høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
: høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
2 om tid: om (II),
høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
: høgst å daghøgst å dag / det leid langt å dagdet leid langt å dag / midt å natt(a)midt å natt(a)
III å interj.
I dette vinduet skal du finne tabell interj. for oppslagsordet å
(norr. ó)
1 brukt som tilrop eller utrop:
å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
: å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
1 brukt som tilrop eller utrop:
å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
: å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
2 brukt til å uttrykkje eit ynske:
å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
: å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
2 brukt til å uttrykkje eit ynske:
å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
: å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
3 brukt til å uttrykkje kjensler, til dømes glede, sorg, redsle o l:
å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
: å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
3 brukt til å uttrykkje kjensler, til dømes glede, sorg, redsle o l:
å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
: å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
4 brukt til å vedgå eller stadfeste noko (til dømes i svar på noko ein er spurd om):
å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
: å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
4 brukt til å vedgå eller stadfeste noko (til dømes i svar på noko ein er spurd om):
å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
: å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
5 brukt forsterkande i svar på spørsmål:
vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
: vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
5 brukt forsterkande i svar på spørsmål:
vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
: vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
6 brukt i visse uttrykk for oppmoding:
å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
: å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
6 brukt i visse uttrykk for oppmoding:
å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
: å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
1 brukt som tilrop eller utrop:
å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
: å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
1 brukt som tilrop eller utrop:
å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
: å, Jens, kom hit!å, Jens, kom hit! / å, din skøyar!å, din skøyar! / å, du som står der!å, du som står der! / å du, å du som det har endra seg her !å du, å du som det har endra seg her ! / å, herregud!å, herregud!
2 brukt til å uttrykkje eit ynske:
å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
: å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
2 brukt til å uttrykkje eit ynske:
å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
: å, la meg få sjå!å, la meg få sjå! / å, gjev det var så vel!å, gjev det var så vel!
3 brukt til å uttrykkje kjensler, til dømes glede, sorg, redsle o l:
å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
: å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
3 brukt til å uttrykkje kjensler, til dømes glede, sorg, redsle o l:
å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
: å, kor vondt det var!å, kor vondt det var! / å, kor fint vi skal få det!å, kor fint vi skal få det! / å nei, at det skulle gå slik!å nei, at det skulle gå slik! / å, for ei ulykke!å, for ei ulykke!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// òg brukt til å uttrykkje overrasking, undring, ettertanke o l:
å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
: å!å! / å nei!å nei! / å, for alt det folk!å, for alt det folk! / å, er det slik å forstå!å, er det slik å forstå!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
// brukt i svar på tiltale for å uttrykkje skepsis, tvil, undring:
å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
: å?å? / å, jaså?å, jaså? / å, det trur eg no det eg vil om!å, det trur eg no det eg vil om!
4 brukt til å vedgå eller stadfeste noko (til dømes i svar på noko ein er spurd om):
å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
: å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
4 brukt til å vedgå eller stadfeste noko (til dømes i svar på noko ein er spurd om):
å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
: å ja, det kan vel hendeå ja, det kan vel hende / å jauå jau / å neiå nei / å nei, det kunne vel ikkje lykkastå nei, det kunne vel ikkje lykkast / å, ikkje noko annaå, ikkje noko anna / å, ho likte det ikkjeå, ho likte det ikkje / å, han får sjå det sidanå, han får sjå det sidan / å, det går seintå, det går seint / å, han er ikkje noko vidare tesså, han er ikkje noko vidare tess
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
// òg brukt til å uttrykkje likesæle, mothug, avvising o l:
å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
: å, la dei få detå, la dei få det / å, langt ifrå!å, langt ifrå! / å, kom ikkje med slikt!å, kom ikkje med slikt! / å, for noko tull!å, for noko tull!
5 brukt forsterkande i svar på spørsmål:
vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
: vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
5 brukt forsterkande i svar på spørsmål:
vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
: vil du vere med? – Å ja!vil du vere med? – Å ja!
6 brukt i visse uttrykk for oppmoding:
å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
: å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
6 brukt i visse uttrykk for oppmoding:
å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
: å, gjev meg boka!å, gjev meg boka! / å, tenk på noko anna!å, tenk på noko anna!
IV å inf. m.
I dette vinduet skal du finne tabell inf. m. for oppslagsordet å
(norr. at, opphavleg preposisjon med tyding 'ved, til'; sm o s II åt)
// blir sett føre verb som står i infinitiv:
å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
: å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
// blir sett føre verb som står i infinitiv:
å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
: å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
// til å uttrykkje eit føremål:
han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
: han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
// til å uttrykkje eit føremål:
han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
: han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
// blir sett føre verb som står i infinitiv:
å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
: å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
// blir sett føre verb som står i infinitiv:
å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
: å danse er morosamtå danse er morosamt / gjestene byrjar å komegjestene byrjar å kome / sant å seiesant å seie / så å seieså å seie / vel å merkevel å merke / å byrje å lære å lese og skriveå byrje å lære å lese og skrive / ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!ver så venleg å sende (el. og send) meg boka!
// til å uttrykkje eit føremål:
han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
: han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
// til å uttrykkje eit føremål:
han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske
: han skal ut (for) å fiskehan skal ut (for) å fiske

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen overtar fra 15. juni 2016 Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordbøkene vil inntil videre ha samme nettadresse. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

 

Ordbøkene ble lansert på papir i 1986, på internett i mai 1991 og på web i 1993. I begynnelsen var det ikke mye bruk på nett. I år 2000 var det omlag 1 600 oppslag i hver ordbok i døgnet. I første uke av juni var det 160 000 oppslag i Bokmålsordboka og 111 000 oppslag i Nynorskordboka i døgnet. En foreløpig topp ble nådd under en av eksamensdagene i mai 2016, med 330 000 oppslag i hver av ordbøkene.

 

Vi er spesielt fornøyd med muligheten til å kunne vise hvordan hvert ord skal bøyes. Den tjenesten er svært mye brukt. Ordbøkene har vist seg å være en svært effektiv måte å formidle kunnskap om norsk språk på. For oss som har bygd opp denne tjenesten gjennom mer enn 40 år, er det derfor litt vemodig at Universitetet i Oslo gir den fra seg. Men Universitetet i Bergen har lang tradisjon i å formidle språkkunnskap på nett. Så ordbøkene kommer i de beste hender!

 

På vegne av alle som har jobbet med ordboktjenesten,

 

Christian-Emil Smith Ore

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 15. juni 2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet. Ordbøkene vil inntil vidare ha same nettadresse som før. Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

 

Ordbøkene vart lanserte på papir 1986, på internett i mai 1991 og på web i 1993. I byrjinga var dei ikkje mykje brukte på nett. I år 2000 var det om lag 1 600 oppslag i Bokmålsordboka i døgnet. I første veke av juni var det 160 000 oppslag i Bokmålsordboka og 111 000 oppslag i Nynorskordboka i døgnet. Ein førebels topp vart nådd under ein av eksamensdagane i mai i år, med 330 000 oppslag i kvar av ordbøkene.

 

Vi er spesielt nøgde med å kunne vise korleis kvart ord skal bøyast. Den tenesta er svært mykje brukt. Ordbøkene har synt seg å vere ein svært effektiv måte å formidle kunnskap om norsk språk på. For oss som har bygd opp denne tenesta gjennom meir enn 40 år, er det derfor litt vemodig at Universitetet i Oslo gjev ho frå seg. Men Universitetet i Bergen har lang tradisjon i å formidle språkkunnskap på nett. Så ordbøkene kjem i dei beste hender!

 

På vegner av alle som har jobba med ordboktenesta,

 

Christian-Emil Smith Ore

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no