Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abandonere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abandonere
(fra fr. av abandon 'overgivelse')
// gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
// gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
// gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
// gi fra seg, forlate, avstå
kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
: kreve forsikringssummen mot å a- fartøyetkreve forsikringssummen mot å a- fartøyet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et abandonert skipet abandonert skip
: et abandonert skipet abandonert skip
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abandonere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abandonere
gje frå seg; avhende
krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
: krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
gje frå seg; avhende
krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
: krevje trygdesummen mot å abandonere fartyetkrevje trygdesummen mot å abandonere fartyet
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no