connect1igg1igg2igg1igg2 Bokmålsordboka | Nynorskordboka
 

Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abnormitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abnormitet
sykelig avvik, feilutvikling, misdannelse sykelig avvik, feilutvikling, misdannelse

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abnormitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abnormitet
(sjukleg) avvik, feilutvikling, misdanning (sjukleg) avvik, feilutvikling, misdanning

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no