connect1igg1igg2igg1igg2 Bokmålsordboka | Nynorskordboka
 

Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abonnent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abonnent
(ty.) person som abonnerer på noe
telefona-telefona- / nye a-ernye a-er / være a- på lokalavisenvære a- på lokalavisen
: telefona-telefona- / nye a-ernye a-er / være a- på lokalavisenvære a- på lokalavisen
person som abonnerer på noe
telefona-telefona- / nye a-ernye a-er / være a- på lokalavisenvære a- på lokalavisen
: telefona-telefona- / nye a-ernye a-er / være a- på lokalavisenvære a- på lokalavisen

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abonnent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abonnent
(ty., avleiing av fr. abonner; sjå abonnere) person, institusjon o l som abonnerer på noko; tingar
straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
: straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
person, institusjon o l som abonnerer på noko; tingar
straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
: straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no