Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
adept m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adept
(av lat. adeptus 'som har oppnådd')
1 person som er innvidd i en hemmelig orden (4) eller sjelden vitenskap
1 person som er innvidd i en hemmelig orden (4) eller sjelden vitenskap
2 i middelalderen: alkymist
2 i middelalderen: alkymist
3 spøk. allviter, selvoppnevnt ekspert
3 spøk. allviter, selvoppnevnt ekspert
4 elev, læregutt
4 elev, læregutt
1 person som er innvidd i en hemmelig orden (4) eller sjelden vitenskap
1 person som er innvidd i en hemmelig orden (4) eller sjelden vitenskap
2 i middelalderen: alkymist
2 i middelalderen: alkymist
3 spøk. allviter, selvoppnevnt ekspert
3 spøk. allviter, selvoppnevnt ekspert
4 elev, læregutt
4 elev, læregutt

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
adept m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adept
(lat. adeptus 'som har oppnådd')
1 person som er innvigd i ein (hemmeleg) orden eller sjeldan vitskap
1 person som er innvigd i ein (hemmeleg) orden eller sjeldan vitskap
2 i mellomalderen: alkymist
2 i mellomalderen: alkymist
3 skjemtande: allvitar, (sjølvoppnemnd) ekspert
3 skjemtande: allvitar, (sjølvoppnemnd) ekspert
4 elev, læregut
4 elev, læregut
1 person som er innvigd i ein (hemmeleg) orden eller sjeldan vitskap
1 person som er innvigd i ein (hemmeleg) orden eller sjeldan vitskap
2 i mellomalderen: alkymist
2 i mellomalderen: alkymist
3 skjemtande: allvitar, (sjølvoppnemnd) ekspert
3 skjemtande: allvitar, (sjølvoppnemnd) ekspert
4 elev, læregut
4 elev, læregut

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no