Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
agenda m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agenda
(lat. flertall av agendum 'som bør gjøres') sakliste, dagsorden sakliste, dagsorden
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
agenda m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet agenda
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agenda
(lat. fleirtal av agendum 'som bør gjerast') dagsorden dagsorden
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no