Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analyse
(fra gr. 'oppløsning', av ana- og lyein 'løse')
1 (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler, motsatt syntese
grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
: grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
1 (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler, motsatt syntese
grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
: grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
: markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
: markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
1 (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler, motsatt syntese
grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
: grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
1 (metode som går ut på) det å dele, løse opp en helhet (stoffmasse, tankesammenheng) i mindre enheter, deler, motsatt syntese
grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
: grammatisk a-grammatisk a- / kjemisk a-kjemisk a- / litterær a-litterær a-
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
: markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
2 granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse der analyse (1) er brukt som metode
markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-
: markedsa-, setningsa-markedsa-, setningsa- / foreta en a- av situasjonenforeta en a- av situasjonen / boka er en a- av målstridenboka er en a- av målstriden / en skarpsindig a-en skarpsindig a-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analyse
(gr. analysis 'oppløysing')
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar, motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar, motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar, motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
1 (metode som går ut på) det å dele, løyse opp ein heilskap (stoffmasse, tankesamanheng) i mindre einingar eller delar, motsett syntese (1)
kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
: kjemisk analysekjemisk analyse / litterær analyselitterær analyse / titreranalysetitreranalyse
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
2 granskingsarbeid, avhandling der analyse (1) er brukt som metode
lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden
: lage ein analyse av stoda i varehandelenlage ein analyse av stoda i varehandelen / boka er ein analyse av målstridenboka er ein analyse av målstriden

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no