Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I dam m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dam
(norr. damm n., m.no. dammr m, trolig fra l.ty. i betydning 1)
1 (vann i) oppbygd hindring, oftest i en elv, for å få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom; demning, basseng; reservoar
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
1 (vann i) oppbygd hindring, oftest i en elv, for å få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom; demning, basseng; reservoar
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
2 (ofte kunstig) vannsamling, tjern, pytt
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
2 (ofte kunstig) vannsamling, tjern, pytt
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
1 (vann i) oppbygd hindring, oftest i en elv, for å få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom; demning, basseng; reservoar
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
1 (vann i) oppbygd hindring, oftest i en elv, for å få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom; demning, basseng; reservoar
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
anlegge en d-anlegge en d- / beveren bygger d-merbeveren bygger d-mer
2 (ofte kunstig) vannsamling, tjern, pytt
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
2 (ofte kunstig) vannsamling, tjern, pytt
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
søled-søled- / veien ble full av d-mer etter regnetveien ble full av d-mer etter regnet / vasse i en d-vasse i en d- / fisked-, mølled-fisked-, mølled-
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
// spøkefullt :
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
reise over d-men reise til USAreise over d-men reise til USA
II dam m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dam
(fra fr. jeu de dame 'damespill')
1 spill med sjakkbrett og 24 brikker for to personer
1 spill med sjakkbrett og 24 brikker for to personer
2 linje på brettet som brikkene skal fram til
2 linje på brettet som brikkene skal fram til
3 brikke som har nådd fram til dam (2)
3 brikke som har nådd fram til dam (2)
1 spill med sjakkbrett og 24 brikker for to personer
1 spill med sjakkbrett og 24 brikker for to personer
2 linje på brettet som brikkene skal fram til
2 linje på brettet som brikkene skal fram til
3 brikke som har nådd fram til dam (2)
3 brikke som har nådd fram til dam (2)
III dam adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dam
(av I dam) dammende dammende
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I dam m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dam
(norr. damm n, m.no. dammr m, i tyding 1 truleg frå l.ty.)
1 oppbygd stenge for vatn, oftast i ei elv, for å få jamn vassføring til fløyting eller kraftverk, eller for å hindre skadeflaum; demning
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
1 oppbygd stenge for vatn, oftast i ei elv, for å få jamn vassføring til fløyting eller kraftverk, eller for å hindre skadeflaum; demning
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
2 oppsamla vatn bak ein dam (I,1); (mindre, naturleg eller kunstig) vassamling i lendet; lita tjørn; pytt (I)
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
//
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
2 oppsamla vatn bak ein dam (I,1); (mindre, naturleg eller kunstig) vassamling i lendet; lita tjørn; pytt (I)
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
//
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
1 oppbygd stenge for vatn, oftast i ei elv, for å få jamn vassføring til fløyting eller kraftverk, eller for å hindre skadeflaum; demning
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
1 oppbygd stenge for vatn, oftast i ei elv, for å få jamn vassføring til fløyting eller kraftverk, eller for å hindre skadeflaum; demning
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
fyllingsdamfyllingsdam / beveren byggjer dammarbeveren byggjer dammar
2 oppsamla vatn bak ein dam (I,1); (mindre, naturleg eller kunstig) vassamling i lendet; lita tjørn; pytt (I)
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
//
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
2 oppsamla vatn bak ein dam (I,1); (mindre, naturleg eller kunstig) vassamling i lendet; lita tjørn; pytt (I)
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
søledamsøledam / det lagar seg dammardet lagar seg dammar
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
// (anna) væskesamling
ein dam på golvetein dam på golvet
ein dam på golvetein dam på golvet
//
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
over dammen skjemt.: over Atlanterhavet skjemt.: over Atlanterhavet
II dam m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dam
(fr. jeu de dame av dame 'dame, dronning i sjakk') spel for to personar med sjakkbrett og 24 brikker
spele damspele dam
spele damspele dam
spel for to personar med sjakkbrett og 24 brikker
spele damspele dam
spele damspele dam
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

NB! sidene er under oppdatering, det kan være problemer 4/12-14

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no