Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dessverre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dessverre
(egentlig 'så mye verre') beklageligvis, (det er) så synd, så leit
det er d- santdet er d- sant / d-, alt er opptattd-, alt er opptatt / jeg kan d- ikke kommejeg kan d- ikke komme / vi er d- utsolgtvi er d- utsolgt
: det er d- santdet er d- sant / d-, alt er opptattd-, alt er opptatt / jeg kan d- ikke kommejeg kan d- ikke komme / vi er d- utsolgtvi er d- utsolgt
beklageligvis, (det er) så synd, så leit
det er d- santdet er d- sant / d-, alt er opptattd-, alt er opptatt / jeg kan d- ikke kommejeg kan d- ikke komme / vi er d- utsolgtvi er d- utsolgt
: det er d- santdet er d- sant / d-, alt er opptattd-, alt er opptatt / jeg kan d- ikke kommejeg kan d- ikke komme / vi er d- utsolgtvi er d- utsolgt

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dess verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dess verre
; el dess|verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet dessverre
; el di verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet di verre
; el di|verre adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet diverre
(eigenleg 'så mykje verre') uheldigvis, (det er) så synd, så leitt
eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg
: eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg
uheldigvis, (det er) så synd, så leitt
eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg
: eg kan dess verre ikkje komeeg kan dess verre ikkje kome / dess verre for deg synd el. verst for degdess verre for deg synd el. verst for deg

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no