Bokmål

Begge

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
din det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet din
(norr þinn, þin, þitt, þínir)
1 adj, ved eiendoms- og tilhørighetsforhold:
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
1 adj, ved eiendoms- og tilhørighetsforhold:
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
2 i tiltale foran et subst, oftest skjellsord, med bet. du:
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
2 i tiltale foran et subst, oftest skjellsord, med bet. du:
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
1 adj, ved eiendoms- og tilhørighetsforhold:
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
1 adj, ved eiendoms- og tilhørighetsforhold:
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
det er d- dag, tur, skylddet er d- dag, tur, skyld / er sykkelen d-?er sykkelen d-? / er det di(n) el. mi(n) bok?er det di(n) el. mi(n) bok?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// subst:
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
hils d-ehils d-e / står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?står du på ditt? holder du fast på standpunktet ditt?
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
// i brev o l:
hilsen d- Evahilsen d- Eva
hilsen d- Evahilsen d- Eva
2 i tiltale foran et subst, oftest skjellsord, med bet. du:
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
2 i tiltale foran et subst, oftest skjellsord, med bet. du:
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
d- tufs!d- tufs! / ditt fjols!ditt fjols!
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.
 

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no