Nynorsk

Begge

Bokmål

 

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
gi verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet gi
; el gje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet gje
; el gjeve verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet gjeve
(norr. gefa)
1 la få (II,1); (over)rekkje, levere; skjenkje (som gåve), donere; ofre; la kome frå seg, sende ut, føre fram, skaffe; yte (II), prestere; produsere
gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
: gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
//
gi imellom ved byte ved byte
gi imellom ved byte ved byte //
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse)
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) //
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon)
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) //
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden //
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n))
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n)) //
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut //
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året)
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) //
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri //
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på //
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon)
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon) //
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
1 la få (II,1); (over)rekkje, levere; skjenkje (som gåve), donere; ofre; la kome frå seg, sende ut, føre fram, skaffe; yte (II), prestere; produsere
gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
: gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
//
gi imellom ved byte ved byte
gi imellom ved byte ved byte //
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse)
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) //
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon)
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) //
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden //
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n))
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n)) //
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut //
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året)
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) //
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri //
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på //
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon)
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon) //
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
2 i uttrykk for demping, (unna)viking eller stans; m a refleksivt:
golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
: golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
//
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko)
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) //
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen //
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike //
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling)
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) //
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
2 i uttrykk for demping, (unna)viking eller stans; m a refleksivt:
golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
: golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
//
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko)
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) //
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen //
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike //
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling)
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) //
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
3 i refleksive uttrykk for byrjing:
gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
: gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
//
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå //
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon)
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon) //
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang //
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
3 i refleksive uttrykk for byrjing:
gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
: gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
//
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå //
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon)
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon) //
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang //
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
1 la få (II,1); (over)rekkje, levere; skjenkje (som gåve), donere; ofre; la kome frå seg, sende ut, føre fram, skaffe; yte (II), prestere; produsere
gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
: gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
//
gi imellom ved byte ved byte
gi imellom ved byte ved byte //
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse)
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) //
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon)
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) //
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden //
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n))
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n)) //
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut //
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året)
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) //
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri //
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på //
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon)
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon) //
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
1 la få (II,1); (over)rekkje, levere; skjenkje (som gåve), donere; ofre; la kome frå seg, sende ut, føre fram, skaffe; yte (II), prestere; produsere
gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
: gje meg avisagje meg avisa / gi att på ein tiargi att på ein tiar / gi ungen, krøtera mate, fôregi ungen, krøtera mate, fôre / gi brystgi bryst / gi frå seg makta, styretgi frå seg makta, styret / (ikkje) gi frå seg ein lyd(ikkje) gi frå seg ein lyd / kua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenanekua gjev ned(i) lèt mjølka kome i spenane / din tur å gi dele ut kort i kortspeldin tur å gi dele ut kort i kortspel / gi (bort) gåver, pengargi (bort) gåver, pengar / gi livet sitt for noko(n)gi livet sitt for noko(n) / gi 80 kr for boka betalegi 80 kr for boka betale / eg skulle gi mykje for å få vite deteg skulle gi mykje for å få vite det / kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt?kva gjev du meg (for det)? kva synest du om slikt? / gi ein middag, ein konsert stå for, haldegi ein middag, ein konsert stå for, halde / gi undervisning, timargi undervisning, timar / det heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleikdet heile gav eit sterkt inntrykk, ein viss tryggleik / gi atterljomgi atterljom / jorda gjev lite (av seg)jorda gjev lite (av seg) / gi (gode) rentergi (gode) renter / gi resultatgi resultat / boka gjev (ein) mykje, jf givandeboka gjev (ein) mykje, jf givande / han har ingenting å gi er uinspirert el. utslitenhan har ingenting å gi er uinspirert el. utsliten / gi seg tid til nokogi seg tid til noko / gi ein skylda for nokogi ein skylda for noko / gi ein juling, bankgi ein juling, bank / eg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukteeg skal gi deg (ein omgang e l) jule opp, tukte / gi (ein) høve til nokogi (ein) høve til noko / gi dømegi døme / gi svar, melding, lov, samtykkegi svar, melding, lov, samtykke / gi ein rettgi ein rett / gi hjelpgi hjelp / gi rabattgi rabatt / gi (meir) gassgi (meir) gass / gi avkall på nokogi avkall på noko / gi aktgi akt / gi tolgi tol / gi blaffen, ein god dag (i noko)gi blaffen, ein god dag (i noko) / løysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagdløysinga, svaret gjev seg sjølv er sjølvsagd, opplagd / ta allting for gjeve som sjølvsagtta allting for gjeve som sjølvsagt / resultatet var gjeve opplagt føreåtresultatet var gjeve opplagt føreåt
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i matematikk:
to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
: to sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjevento sider er gjevne el.gjeve to sider storleiken på to sider er oppgjeven
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
// i ynske:
Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
: Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)Gud gjeve det er sant! (konjunktiv), gjev det er sant! (imp)
//
gi imellom ved byte ved byte
gi imellom ved byte ved byte //
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse)
gi og ta yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) yta om ein vil få noko (på harde vilkår, i kvass konkurranse) //
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon)
ikkje gi mykje for verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) verdsetje (noko) lågt, sjå ned på (nokon) //
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden
gi ut sende (bøker, blad) på marknaden sende (bøker, blad) på marknaden //
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n))
gi seg ut for påstå å vere, spele (noko(n)) påstå å vere, spele (noko(n)) //
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gi inn skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut //
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året)
gi opp opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) opplyse om, offentleggjere (namn og adresse, inntekta, tala for siste året) //
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri
gi fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri la (nokon) få fri; sleppe (nokon) fri //
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på
gi på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på få opp farten; halde (intenst) på (med noko), drive på //
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon)
gi seg heilt og fullt til vie seg til (noko), gå saman med (nokon) vie seg til (noko), gå saman med (nokon) //
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
gi seg under gå i vald el. teneste (hos nokon) gå i vald el. teneste (hos nokon)
2 i uttrykk for demping, (unna)viking eller stans; m a refleksivt:
golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
: golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
//
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko)
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) //
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen //
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike //
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling)
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) //
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
2 i uttrykk for demping, (unna)viking eller stans; m a refleksivt:
golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
: golvet gav seg under hangolvet gav seg under han / stormen, uvêret, sjukdomen har gjeve segstormen, uvêret, sjukdomen har gjeve seg / ho laut gi seg på det i diskusjonenho laut gi seg på det i diskusjonen / han har gjeve seg med idrettenhan har gjeve seg med idretten / no får du gi deg (med dette tullet)!no får du gi deg (med dette tullet)!
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
// med preposisjon eller . adverb:
dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
: dei gav etter (el. ettergav) gjeldadei gav etter (el. ettergav) gjelda / planken gav etterplanken gav etter / vi må gi etter for overmaktavi må gi etter for overmakta / nei, no gjev eg oppnei, no gjev eg opp / gi opp kampen, anden, all vongi opp kampen, anden, all von
//
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko)
gi seg om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) om underlag: sige, svikte, gje etter; om (uvanleg) tilstand: dempast, gå tilbake; om person: slutte å gjere motstand, bøye av; slutte (med noko) //
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen
gi seg over overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen overgje seg; miste motet; bli heilt maktstolen el. himmelfallen //
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike
gi etter ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike ettergje; om underlag: svikte; om person: bøye seg, vike //
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling)
gi opp slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) slutte å kjempe, resignere, bryte (ei tevling) //
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
gi tapt melde pass, overgje seg melde pass, overgje seg
3 i refleksive uttrykk for byrjing:
gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
: gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
//
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå //
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon)
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon) //
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang //
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
3 i refleksive uttrykk for byrjing:
gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
: gi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang medgi seg i ferd med, gi seg i kast med, gi seg ut på gå i gang med / vil du gi deg med? slå følgjevil du gi deg med? slå følgje / gi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til rogi seg til, for, igjen, att bli verande, slå seg til ro / ho gav seg til i bygdaho gav seg til i bygda
//
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå
gi seg i veg byrje å fare, gå byrje å fare, gå //
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon)
gi seg i lag slå lag (med nokon) slå lag (med nokon) //
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang
gi seg etter la dei andre få eit forsprang la dei andre få eit forsprang //
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
gi seg til a byrje å (gråte, skjenne) byrje å (gråte, skjenne)
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.
 

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no