Bokmål

Begge

Nynorsk

 
Vi får dessverre ikke kontakt med ordboksdatabasene..

Bokmålsordboka

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.
 

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no