Nynorsk

Begge

Bokmål

 

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
partnar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet partnar
(frå eng. av part)
1 person som er med på noko saman med ein annan; medarbeidar, medspelar
samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
: samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
1 person som er med på noko saman med ein annan; medarbeidar, medspelar
samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
: samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
2 medeigar, kompanjong; jamfør sleeping partner
2 medeigar, kompanjong; jamfør sleeping partner
1 person som er med på noko saman med ein annan; medarbeidar, medspelar
samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
: samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
1 person som er med på noko saman med ein annan; medarbeidar, medspelar
samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
: samarbeidspartnarsamarbeidspartnar / seksualpartnarseksualpartnar / partnarar i ein politisk koalisjonpartnarar i ein politisk koalisjon / partnar i kortspelpartnar i kortspel
2 medeigar, kompanjong; jamfør sleeping partner
2 medeigar, kompanjong; jamfør sleeping partner

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.
 

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no