Begge

Bokmål

Nynorsk

 
Vi får dessverre ikke kontakt med ordboksdatabasene..

Bokmålsordboka

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.
Vi får diverre ikkje kontakt med ordboksdatabasane.

Nynorskordboka

 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010
E-post: ordbokene@iln.uio.no