Nynorsk

Begge

Bokmål

 

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
straum m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet straum
(norr. straumr)
1 heller sterk og jamn rørsle i væske eller gass
havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
: havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
1 heller sterk og jamn rørsle i væske eller gass
havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
: havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
2 flaum, vell(1)
ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
: ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
2 flaum, vell(1)
ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
: ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
3 elektrisitet som følgjer ein leidning
induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
: induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
3 elektrisitet som følgjer ein leidning
induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
: induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
1 heller sterk og jamn rørsle i væske eller gass
havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
: havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
1 heller sterk og jamn rørsle i væske eller gass
havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
: havstraumhavstraum / lavastraumlavastraum / luftstraumluftstraum / malstraummalstraum / det er sterk straum i elvadet er sterk straum i elva
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// noko som strøymer
ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
: ein straum av lava kom frå fjelletein straum av lava kom frå fjellet
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
// stad der vatn eller sjø strøymer
fisken står i straumenfisken står i straumen
: fisken står i straumenfisken står i straumen
2 flaum, vell(1)
ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
: ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
2 flaum, vell(1)
ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
: ølet flaut i stride straumarølet flaut i stride straumar
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// masse (I), mengd
ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
: ein straum av folkein straum av folk / følgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meiningafølgje (med), gå mot straumen følgje, gå mot den vanlege meininga
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
// jamn og rikeleg mengd
ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
: ein straum av bilar, ord, varer, visittarein straum av bilar, ord, varer, visittar / få ein straum av klagerfå ein straum av klager
3 elektrisitet som følgjer ein leidning
induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
: induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
3 elektrisitet som følgjer ein leidning
induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar
: induksjonsstrauminduksjonsstraum / likestraumlikestraum / vekselstraumvekselstraum / elektrisk straumelektrisk straum / ha innlagd straum på hyttaha innlagd straum på hytta / spare på straumenspare på straumen / straumen var borte i to timarstraumen var borte i to timar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.
 

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no