Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'teoretikar' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
teoretikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet teoretikar
(frå ty.; jamfør teoretisk)
1 person som granskar, kjenner godt til eller er oppteken av teori
1 person som granskar, kjenner godt til eller er oppteken av teori
2 person som er (altfor) bunden av teori; motsett praktikar
2 person som er (altfor) bunden av teori; motsett praktikar
1 person som granskar, kjenner godt til eller er oppteken av teori
1 person som granskar, kjenner godt til eller er oppteken av teori
2 person som er (altfor) bunden av teori; motsett praktikar
2 person som er (altfor) bunden av teori; motsett praktikar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no