connect1igg1igg2igg1igg2 Bokmålsordboka | Nynorskordboka
 

Nynorsk

Begge

Bokmål

 

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
trenar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trenar
(eng. trainer; av II trene) person som trenar andre
rikstrenarrikstrenar / skitrenarskitrenar / laget manglar trenarlaget manglar trenar
: rikstrenarrikstrenar / skitrenarskitrenar / laget manglar trenarlaget manglar trenar
person som trenar andre
rikstrenarrikstrenar / skitrenarskitrenar / laget manglar trenarlaget manglar trenar
: rikstrenarrikstrenar / skitrenarskitrenar / laget manglar trenarlaget manglar trenar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.
 

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015
E-post: ordbokene@iln.uio.no